ADD en ADHD

ADD en ADHD

Mensen met ADD en ADHD hebben doorgaans moeite met plannen en organiseren, ze zijn snel afgeleid door externe prikkels of hun eigen gedachten. Ze kunnen het snel chaotisch en druk krijgen in hun hoofd. Het gevolg hiervan is dat veel dingen niet of slechts tijdelijk lukken. Ze lopen vast in hun werk, huishouden en administratie. Het onderhouden van vriendschappen kan moeilijk zijn. De partner en familieleden kunnen hun begrip verliezen als er weer eens een afspraak niet wordt nagekomen. Mensen met ADD en ADHD doen dit niet met opzet en kunnen teleurgesteld raken als het op meerdere vlakken niet goed loopt.

Er kunnen ook voordelen aan zitten aan AD(H)D. Zo zijn veel mensen met ADD en ADHD creatief.

Wat is het verschil tussen ADD en ADHD?

Bij mensen met ADD staan de bovenstaande problemen op de voorgrond. Mensen met ADHD zijn daarnaast druk, onrustig of impulsief. Bijvoorbeeld impulsief dingen kopen, een flapuit zijn of verslavingsgevoelig zijn.

Zijn ADD en ADHD behandelbaar?

Op het moment zijn er nog geen sterke wetenschappelijke bewijzen dat ADD en ADHD te genezen zijn. Vaak worden de klachten behandeld met medicijnen. Psychologische behandeling helpt mensen om beter met hun klachten om te gaan.

Hoe ziet de behandeling van ADD en ADHD eruit bij Erasmus Psy?

1. Er wordt uitleg gegeven over wat AD(H)D is. De uitleg kan ook worden gegeven aan partners, ouders of kinderen van mensen die zich aanmelden.

2. De behandeling kan gericht zijn op het verbeteren van de plan- of communicatie vaardigheden.

3. Als er naast AD(H)D andere klachten zijn, worden deze behandeld, bijv. angsten of depressie.

4. Medicatie: wij hebben geen psychiater in dienst en schrijven zelf geen medicatie voor. Wel werken wij samen met en psychiater mocht je een advies willen over medicatiegebruik.

Worden ADD en ADHD behandelingen vergoed?

Als de diagnose al is gesteld wordt de behandeling vergoed binnen de Basis GGZ. Er is wel een verwijsbrief nodig van de huisarts.

Wat als de diagnose nog niet is gesteld?

Binnen de Basis GGZ wordt uitgebreide diagnostiek niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wij bieden mogelijkheden voor diagnostiek, maar daar zitten kosten aan.

Zie https://erasmuspsy.com/kosten

Diagnostiek en behandeling van ADD en ADHD worden doorgaans geheel vergoed binnen de Specialistische GGZ. Erasmus Psy biedt alleen behandelingen binnen de Basis GGZ.


%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close