CGT

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

CGT is misschien wel de meest gebruikte therapie vorm in de geestelijke gezondheidszorg. De reden is dat het effectief bij het verbeteren van verschillende soorten klachten, zoals angsten en depressieve klachten.

In CGT krijg je handvatten aangereikt om terugkerende patronen te herkennen en vervolgens te doorbreken. Je leert je gedachten ordenen en relativeren. Daarnaast leer je je gedragspatronen waar nodig te veranderen.

Voorbeeld van een CGT behandeling:Jeff is een 40-jarige docent uit Barendrecht. Op het werk is er een reorganisatie gaande waardoor de werkdruk is toegenomen en de sfeer in het team negatiever is worden. Tevens is de vader van Jeff plotseling overleden aan een hartaanval. Jeff heeft al langer last van vermoeidheid en concentratieproblemen, maar na het overlijden van zijn vader is hij ook somber geworden. Jeff vraagt zich af of de klachten een medische oorzaak hebben, maar een bloedonderzoek bij de huisarts laat geen afwijkingen zien. Zodoende adviseert de huisarts Jeff om naar een psycholoog te gaan.

In het intakegesprek is vastgesteld dat er bij Jeff naast rouw sprake is van een depressie. Jeff schrikt eerst van de diagnose, maar is ook wel opgelucht dat hij weet wat er met hem aan de hand is en dat er iets aan te doen is. In overleg wordt besloten om te starten met CGT.

Tijdens het eerste deel van de behandeling houdt Jeff een logboek bij van zijn dag en zijn stemming. Zo wordt inzichtelijk gemaakt op welke momenten de depressie het ergst is. Het blijkt dat Jeff zich meer is gaan isoleren en dat hij juist het meest somber is als hij alleen is of niets doet. Het kost Jeff veel moeite, maar hij besluit om een aantal gedragsexperimenten uit te proberen. Hij spreekt minimaal een keer per week af met een vriend. Daarnaast pakt hij zijn hobby koken opnieuw op. Jeff komt tot de conclusie dat hij zich meestal minder depressief voelt als hij iets heeft ondernomen. Dit motiveert hem om door te gaan.

Tijdens het tweede deel van de behandeling worden de gedachten onderzocht die Jeff heeft als hij depressief is. Het blijkt dat hij de dag voor het overlijden van zijn vader op visite zou gaan, maar op het laatste moment afzegde omdat hij geen zin had om langs te gaan. Jeff voelt zich daarom schuldig en heeft de gedachte dat hij heeft gefaald als zoon. Door middel van verschillende ‘uitdaagtechnieken’ leert Jeff om anders naar de situatie te kijken. Het resultaat na acht sessies is dat hij zich niet meer zo schuldig en depressief voelt.

Tijdens het laatste deel van de behandeling wordt er een terugvalpreventieplan opgesteld waarin Jeff opschrijft aan welke signalen hij een depressie tijdig kan herkennen en welke maatregelen hij kan nemen om de kans op een terugval te verkleinen. Uiteindelijk wordt de behandeling goed afgesloten. Met Jeff wordt afgesproken dat hij zich opnieuw kan aanmelden voor zorg als zijn depressieve klachten toch weer terugkomen.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close