Crisis en zelfhulp

In het geval van spoed of crisis wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw huisarts of met de huisartsenpost als het buiten kantooruren is.

Voor meer informatie over crisisdienst en crisisopvang, bezoek de informatiepagina van de Rijksoverheid.

Wilt u direct iemand (anoniem) spreken? Hiervoor kunt u 24 uur per dag terecht bij Sensoor. Zij bieden een luisterend oor en denken mee over passende hulp- en dienstverlening.

Wilt u iemand (anoniem) spreken, omdat u zelfmoordgedachten of -plannen heeft? Hiervoor kunt u 24 uur per dag terecht bij 113online.

photo 5.jpg

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close