Positieve Gezondheid

Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte en klachten. Thema’s als zingeving, het hebben van een sociaal steunnetwerk, een gezonde levensstijl en de kwaliteit van leven zijn belangrijke pijlers als het gaat om je gezondheid. Het initiatief Positieve Gezondheid stimulee cliënten en hulpverleners om een beter beeld te krijgen van dergelijks thema’s en waar nodig te streven naar verbetering. Als client bepaal je zelf aan welke thema’s je wilt werken.

Vul de vragenlijst in op de website om een idee te krijgen van jouw Positieve Gezondheid. In de intake kunnen de in jouw ogen belangrijkste resultaten worden besproken.

https://mijnpositievegezondheid.nl/

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close